Nhân viên Bảo vệ Trường Sơn hưởng ứng tham gia hiến máu tình nguyện

Thực hiện Quyết định số 3479/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thực hiện tham gia hiến máu nhân đạo. Vào ngày 06/05/2022, Công ty TNHH MTV Dịch Vụ Bảo Vệ Trường Sơn đã tiến hành tham gia thực hiện hiến máu tại Trung tâm Huyết Học Truyền Máu Bệnh Viện Trung Ương Huế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.