Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG

TUYỂN NHÂN VIÊN BẢO VỆ       Với nhu cầu mở rộng dịch vụ, Bảo vệ Trường Sơn cần tuyển dụng lao động phổ thông như sau: – Số lượng: 20 nam, 5 nữ – Độ tuổi: 20-55 tuổi – Sức khỏe: có sức khỏe tốt đảm bảo công việc, không mắc các bệnh…